Вашиот млад работник на возраст под 18 години зазема одредена позиција во компанијата.

Има договор за вработување на неопределено време. Тој нема професионално искуство во вашата индустрија.

И тој не е приправник ниту чирак.

Да, во отсуство на поповолни договорни одредби, неговиот надоместок може да биде понизок од минималната плата. Но, внимавајте, ова е многу врамено во Законот за работни односи.

Можете да ги вежбате следниве одбивања на минималната плата:

пред 17 години: 20%; од 17 до 18 години: 10%.

Минималната плата во 2021 година на 1 јануари е утврдена на 10,25 евра бруто на час, односно минимална минимална плата намалена за:

8,20 евра за млади под 17 години; 9,23 евра за млади на возраст од 17 до 18 години.

Додатокот престанува да важи кога младиот работник има најмалку 6 месеци професионална пракса во гранката на активност на која припаѓа (Кодекс на труд, чл. Д. 3231-3).

За да дознаете различни износи на минималната плата од 2021 година, што се применува на работници под 18 години, чираци и други вработени, изданијата Тисото ви нуди специјално датотека:

За повеќе детали за употребата на

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Истражете го PowerPoint на Интернет