Со службено возило мора да управува компетентно лице кое поседува соодветна лиценца.

Затоа, прво треба да ве интересираат возачките дозволи на вашите возачи. При доделување на возилото, проверете дали работникот има возачка дозвола и дали е погоден за доверено возило.

Оваа проверка мора да се спроведува редовно за време на извршувањето на договорот за вработување. Навистина, возачката дозвола на вработениот може да биде повлечена или суспендирана по прекршување на Кодексот за автопат.

Не, затоа не можете да побарате од вработениот број на бодови што се наоѓаат на неговата возачка дозвола. Ова се лични податоци до кои не можете да пристапите.

За да одговорите на прашањата на вашите вработени во врска со транспортот (плаќање за службени патувања, поправки на лично возило што се користи за службени патувања, итн.), Editions Tissot ви нуди леток „Права и должности на вработените во работите од de transport ”што ви овозможува да ги информирате вработените за различните правила што важат за транспортот. Имате корист и од 7 модели на документи:

потврда за употреба на јавен превоз; даночна скала на ...

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Надомест за отпуштање на новинар на новинска агенција: пресврт на судската пракса