Законско времетраење на породилното отсуство

Бремените вработени жени имаат корист породилно отсуство најмалку 16 недели.

Времетраењето на породилното отсуство е најмалку:

6 недели за пренатално отсуство (пред раѓање); 10 недели за постнатално отсуство (по раѓањето).

Сепак, ова времетраење варира во зависност од бројот на зависни деца и бројот на неродени деца.

Породилно: забрана за вработување

Да, под одредени услови, можете да прифатите ...