Боледување: прекинување на договорот за вработување

Боледувањето го прекинува договорот за вработување. Вработениот повеќе не ја обезбедува својата работа. Доколку ги исполнува условите за право, примарниот фонд за здравствено осигурување плаќа дневни надоместоци за социјално осигурување (IJSS). Можеби ќе треба да му платите и дополнителна плата:

или во примена на Законот за работни односи (чл. L. 1226-1); или во примена на вашиот колективен договор.

Отсуството поради болест има последици врз утврдувањето на уплатницата, особено без оглед дали практикувате одржување на плата.

Дури и ако договорот за вработување на вработен на боледување е суспендиран, тој мора да ги почитува обврските поврзани со неговиот договор за вработување. За него, ова значи почитување на обврската за лојалност.

Боледување и почитување на должноста за лојалност

Вработениот на одмор не смее да му наштети на неговиот работодавец. Така, ако работникот не ги исполни обврските што произлегуваат од добронамерното извршување на неговиот договор за вработување, најверојатно ќе…

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Бесплатен Excel: Зошто и како да замрзнете ќелија при пресметка?