Професионално интервју: интервју одделно од интервјуто за проценка

Сите компании мора да организираат професионални интервјуа со сите нивни вработени, без оглед на нивната работна сила.

Ова интервју се фокусира на вработениот и неговата кариера. Тоа ви овозможува подобро да го поддржите во неговите перспективи за професионален развој (промена на позиција, унапредување, итн.) и да ги идентификувате неговите потреби за обука.

Во принцип, професионалното интервју мора да се спроведува на секои 2 години по влегувањето во компанијата. На крајот од 6 години присуство, ова интервју овозможува да се направи краток преглед на професионалната кариера на работникот.

Исто така, се нуди професионално интервју за вработените кои продолжуваат со својата активност по одредени отсуства.

Не, не можете да продолжите со проценка на работата на работникот за време на ова професионално интервју.

Всушност, професионалното оценување се спроведува за време на посебно интервју за време на кое ги составувате резултатите од изминатата година (мисии и активности извршени во врска со поставените цели, тешкотиите што се соочуваат, точките за подобрување, итн.). Поставувате цели за следната година.

Интервјуто за оценување е опционално за разлика од професионалното интервју.

Сепак, овие две интервјуа можете да ги спроведувате последователно, но со ...