Дали сте љубопитни или страствени за кинескиот јазик и култура, дали барате лингвистичка и културна промена на сценографијата? Овој MOOC ви нуди прв контакт со течен кинески, ви дава неколку клучеви за да му пристапите на неговото учење, како и некои културни знаменитости.

Почитувајќи ја специфичноста на кинескиот јазик, обуката се фокусира на фундаменталното познавање на кинескиот јазик, од едноставни усни и писмени задачи наведени во нивото А1 од Заедничката европска референтна рамка за јазици (CEFRL).

Со јазичната обука, МООК инсистира на културната димензија, чие познавање е од суштинско значење за воспоставување контакт со странски говорител, истовремено почитувајќи ги и разбирајќи ги нивните кодови и вредности.

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →