Имате компјутер, сакате да научите да кодирате и сте целосно или делумно почетник во областа; вие сте студент, наставник или само некој што чувствува потреба или потреба да научи основно програмирање; овој курс користи Python 3 како клуч за отклучување на вратата на ова компјутерско знаење.

Овој курс е ориентиран кон пракса и нуди обилен материјал за покривање на учењето на основното програмирање, од една страна со прикажување и објаснување на концептите благодарение на многу кратки видео капсули и едноставни објаснувања, а од друга започнува со барање да ги ставите овие концептите во пракса прво на воден начин, а потоа самостојно. Неколку квизови, индивидуален проект и многу вежби кои ќе се изведуваат и потврдуваат автоматски со нашата алатка UpyLaB интегрирана во курсот, ви овозможуваат да го полирате и потоа да го потврдите вашето учење.