Во влошен контекст, делот „Млади“ од владиниот план за поддршка на активности овозможи да се избегне колапс на вработувањата. Според привремениот извештај презентиран од Министерството за труд за време на Советот на министри од 6 јануари 2021 година, повеќе од еден милион под 26 години биле регрутирани на договори за трајни или на определено време од 3 месеци или повеќе од почетокот на исклучителното вработување бонус на 1 август, ниво скоро еквивалентно на оној од 2019 година.

Сите компании, како и здруженија, имаат право на шема. Работодавачите имаат рок од четири месеци од датумот на извршување на договорот да побараат од државните служби да имаат корист од оваа помош платена под одредени услови од Агенцијата за услуги и плаќање (АСП). Особено, AEJ, за помош при вработување на млади луѓе, не може да се додели на компанија што извршила економски отпуст за односното работно место од 1 јануари 2020 година.

Неговиот износ е 4 евра максимум за вработен со полно работно време, а исплатите се вршат квартално на производство на потврда за присуство на работникот од страна на работодавачот, секогаш во