France Relance нуди единствена можност за заинтересираните јавни услуги да имаат корист од проценката на нивното ниво на сајбер безбедност врз основа на метод прилагоден на нивните потреби и сајбер заканата со која се соочуваат. Врз основа на тоа, корисниците ќе изградат безбедносен план со поддршка на давателите на теренски услуги со цел значително да се зајакне нивната сајбер безбедност.

Во согласност со упатствата поставени од претседателот на Републиката на 18 февруари 2021 година, до денес, повеќе од 500 субјекти, присутни низ целата територија, ги прифатија нивните апликации за да ги интегрираат овие персонализирани курсеви. Навистина, овие јавни услуги се особено погодени од ransomware и ресурсите што тие можат да ги посветат на сајбер безбедноста често се многу ниски.

На тој начин, France Relance и курсевите за сајбер-безбедност овозможуваат да се иницира доблесен пристап кој им овозможува да ги надградат и регистрираат овие активности со текот на времето.

Заинтересирани? Не е доцна за аплицирање!

Не треба да чекате да бидете жртва на сајбер напад за да извршите активности за проценка и зајакнување на информациските системи. Сајбер ризиците ги засегаат сите јавни организации со потенцијално