Телеработа: акционен план за зајакнување на неговата употреба

Поради многу високото ниво на циркулација на вирусот и неговите варијанти, Casан Кастекс ги замолува компаниите да останат будни за ризиците од контаминација и ја цитира најновата студија спроведена од Институтот Пастер, која покажува дека работните места претставуваат 29% од идентификуваните случаи.

Затоа, сите компании што можат мораат да продолжат да ја притискаат теле-работата што е можно повеќе, додека одржуваат лице в лице за вработените што сакаат. Целта е секогаш најмалку 4 од 5 дена во теле-работа.

Но, и покрај различните интервенции на Владата за да ги потсети луѓето дека теле-работата мора да биде правило за сите активности што го дозволуваат тоа, нивото на теле-работа е сè уште пониско од оној на месец ноември.

Со цел да се зајакне ефикасноста на употребата на теле-работа, упатството од 18 март 2021 година од министерот за внатрешни работи, министерот за труд и министерот за државна служба ги прашува префектите на одделенијата ставени под засилен надзор, стави воспостави план за акција.

Ова упатство прецизира дека овој акционен план може особено да предвиди:

систематски контакти со компании кои ...