Целосно бесплатна премиум обука на OpenClassrooms

Дали сте одговорни за информатичките системи или работите како менаџер на информациски системи во вашата компанија? Дали треба да ги идентификувате ризиците за вашите информациски системи и да развиете решенија за нивно елиминирање? Во овој курс, ќе научите како да извршите анализа на ризикот на информациските системи.

Прво ќе научите како да развиете анализа која ќе ја земе предвид постојната регулаторна рамка. Потоа ќе можете да преземете чекори за да ги идентификувате, анализирате и управувате ИТ ризиците! Во третиот дел ќе научите како да ја одржувате и постојано да ја подобрувате анализата на ризик.

Продолжете со читање на статијата на оригиналниот сајт→

READ  Направете платно за вашиот бизнис модел