Низ неговите многубројни искуства, човекот открил кои се најдобрите видови дрво за да ја задоволат секоја негова потреба во материјали или извори на енергија.

Првата цел на овој MOOC е да го поврзе дрвото како ткаенина во дрвото и дрвото како материјал во човечкиот живот. На раскрсницата на овие два света се наоѓа анатомијата, односно клеточната структура, што овозможува да се разберат речиси сите својства на дрвото.

Анатомијата исто така овозможува да се идентификуваат различните видови дрво и ова е втората цел на MOOC: да научиме да препознаваме дрво во две различни размери, онаа на микроскопот и онаа на нашето око.
Овде не станува збор за одење во шума, туку во ДРВЕТО.