Ce бесплатно упатство за ексел ќе ти покаже како да се создаде нова единица (€ евра, на пример) преку сопствени формати на Microsoft Excel.
Едноставен, јасен јазик е достапен за секого.

Сите се дадени датотеки за работа !
Останувам достапен во салон за заемна помош за да одговорите на какви било прашања во врска со овој курс.