Ова бесплатно упатство јасно објаснува, чекор по чекор, како да компонирате IF функција.
Ова упатство е дел од целосниот курс „Како да се користи и оптимизира IF функцијата“.
Едноставен, јасен јазик е достапен за секого.

Останувам достапен во салон за заемна помош за да одговорите на какви било прашања во врска со овој курс.

 

 

 

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Бесплатно пресметување: Функцијата IF