Ce бесплатно упатство потсетува на корисноста наалатка „Оди на"На Microsoft Excel.
Ќе видиме како да се користи алатката за дофат што ви овозможува да ги изберете ќелиите што содржат формули, условно форматирање, белешки итн. и на тој начин да дејствувате на датотеката.

Ce бесплатно видео упатство е дел од курсот „The Essentials на Excel: совладување на основите – Дел 2/2“.
Останувам достапен во салон за заемна помош за да одговорите на какви било прашања.

Добро откритие или преглед!

 

 

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Основи на Google Analytics