Како да креирате стожерна табела со повеќе извори во Excel?

Од верзијата на Microsoft Excel во 2013 година, можно е да креирајте стожерна табела со повеќе јазичиња. Сè уште е потребно да се создаде врска помеѓу јазичињата.

Благодарение на ова бесплатно упатство за Excel, во видео, научи како да креирате стожерна табела со повеќе извори.
Исто така, ќе научите да создаваат сегменти приближување кон повеќе дизајнерски филтер, како и создавање временска линија.

Останувам достапен во салон за заемна помош за да одговорите на какви било прашања.
Добар туторијал!

 

 

 

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Развијте ги вашите меки вештини