Оваа обука нуди вовед во стратешки менаџмент. Кога компанијата сака да се развива, таа поставува стратегија што ќе ја води на долг рок. Пред да ја дефинира својата стратегија, компанијата мора да спроведе дијагноза за подобро да ги анализира елементите на нејзината внатрешна и надворешна средина.

За да се спроведе оваа анализа, неопходно е да се размислува за важните елементи на нејзините активности: основната дејност, клиентите, мисиите, конкурентите итн. Овие елементи обезбедуваат рамка во која се вклопува стратешката дијагноза.

Оваа обука ви нуди, врз основа на работата на професорот по стратегија Мајкл Портер, да проучувате различни алатки за спроведување на стратешката дијагноза на компанијата. Покрај тоа, курсот нуди ефективни стратегии за барање информации со методот на туркање и повлекување…

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →