Без оглед на вашата работа во бизнисот, од вас се бара да учествувате, да организирате и да водите состаноци. Оваа обука ви нуди за нешто помалку од еден час збир на алатки за правилно подготвување, започнување и завршување на вашите состаноци. Преку овој курс ќе ги видите различните типови на состаноци, ставовите на учесниците и некои суштински правила на комуникација.

Исто така, ќе научите многу техники за олеснување и регулирање на состаноци. Оваа обука е збогатена со три сценарија на состаноци за да се илустрира што сте можеле да запомните. Исто така, овие сценарија ќе ви овозможат да ги анализирате различните суштински елементи за да подготвите состаноци во различни ситуации...

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →