• Дефинирајте ги клеточните и молекуларните актери на вродениот имунитет.
  • Опишете ги механизмите кои водат до елиминација на патогени.
  • Објаснете ги стратегиите на патогените против вродениот имунолошки систем.
  • Дискутирајте за влијанието на генетиката и микробиотата врз вродениот имунолошки систем.
  • Презентирајте ги неговите врски со централниот нервен систем и адаптивниот имунитет.

Опис

Вродениот имунитет делува како прва линија на одбрана и може да ги уништи инвазивните микроорганизми и да предизвика воспаление што помага да се блокира нивниот напад, неколку дена пред дејството на адаптивниот имунитет. Додека адаптивниот имунитет беше во центарот на загриженоста на истражувачите во XNUMX век, неодамна беше опишано откривањето на егзогени или ендогени сигнали за опасност, како и дејството на бројни клетки. Овој MOOC ги опишува актерите и целиот оркестар на вроден имунитет против патогени.