Целосно бесплатна премиум обука на OpenClassrooms

Ќе научите, чекор по чекор, како да ги правите оние што се нарекуваат огради и залихи. Сите овие задачи се извршуваат еднаш годишно, билансот на успех и билансот на состојба. Тие главно се користат за пресметување на корпоративниот данок.

Ајде да видиме зошто и како да ги внесеме овие информации.

Во ова упатство, ќе користиме табели за да ви помогнеме да добиете подобра идеја. Ако сакате да внесете свои информации, ви препорачувам да креирате табела и да ја внесете како во примерите кои се опишани еден по еден. На овој начин ќе бидете подготвени да ги зачувате сите ваши податоци за затворање.

Продолжете со читање на статијата на оригиналниот сајт→

READ  Бесплатно: Оптимизирајте го вашиот мобилен SEO во 4 чекори