Воспоставивте годишни интервјуа за проценка, особено за да направите преглед на работата што ја вршат вашите вработени, да поставите нови цели и подобро да ги разберете очекувањата и потешкотиите со кои се соочуваат вашите вработени. Ова исто така може да биде можност да ги преформулираме или да им честитам, во зависност од случајот.

За да добиете подобар резултат, одделете го годишното интервју од прашањето за годишното зголемување на платата, дури и ако тоа не е лесно.

Зошто да не организирате индивидуални интервјуа како прв чекор, а потоа да се справите со прашањето за зголемувањето на платите за неколку недели? Дијалогот ќе биде поконструктивен и вашите вработени нема да бараат да се правдаат за критиките упатени кон нив ...

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Надомест за отпуштање на новинар на новинска агенција: пресврт на судската пракса