Со здравствената криза, теле-работата масовно се спроведува во рамките на компаниите, надвор од кој било колективен договор. Дали вработениот мора да го добие ваучерот за оброк на денот кога теле телектира?

Мора да запомните дека теле-работникот ги има истите права како и вработениот кој работи на лице место, во просториите на вашата компанија (Кодекс на труд, чл. L. 1222-9).

Како резултат, ако вашите вработени добиваат ваучери за оброк за секој работен ден, вработените кои се во теле-работа, исто така, мора да ги добијат кога нивните услови за работа се еквивалентни на оние на вработените кои работат на лице место.

Имајте предвид дека за да добиете ваучер за оброк, оброкот мора да биде вклучен во дневниот работен распоред на вашиот вработен. Истиот вработен може да добие само еден ваучер од ресторан по оброк вклучен во неговото дневно работно време (законик за работни односи, чл. R. 3262-7)…

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Целете, пристапете и конвертирајте го вашиот типичен клиент