Овој MOOC има за цел особено да ја поддржи обуката и поддршката на наставниците, наставниците-истражувачи и докторантите во високото образование во нивното познавање на процесите на учење и во нивните практики на настава и евалуација.

Во текот на MOOC, ќе се решаваат следниве прашања:

- Што е активно учење? Како да ги активирам моите студенти? Кои техники за анимација можам да ги користам?

– Што ги мотивира моите ученици да учат? Зошто некои ученици се мотивирани, а други не?

– Кои се стратегиите за учење? Кои активности за настава и учење да се користат за да се вклучат учениците? Како да го планирате вашето учење?

- Каква евалуација на учењето? Како да поставите рецензија?

- Што опфаќа поимот компетентност? Како да се развие курс, диплома за пристап заснован на вештини? Како да се проценат вештините?

– Како да изградите онлајн или хибридни лекции? Кои ресурси, активности и сценарија за промовирање на онлајн учењето за учениците?

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Нова алатка за обука: Системот колективна транзиција