Честитки, дали штотуку ги презедовте уздите на некој тим или се стремите да го сторите тоа? Без оглед на вашето ниво на искуство како менаџер, важно е да се опремите со потребните алатки за да успеете во оваа мисија. Затоа ја создадовме оваа обука која ќе ви овозможи да станете ефективен менаџер признат од вашиот тим.

Во текот на оваа обука, ќе ве водиме низ различните фази на вашата улога како менаџер, од преземање на функцијата до оценување на вашите вработени. Ќе разговараме и за четирите главни столбови на менаџментот: перформанси, близина, тимски дух и иновации. Благодарение на конкретни примери и практични алатки, ќе можете да ги примените овие принципи во вашиот секојдневен живот како менаџер.

Придружете ни се за да дознаете како да станете успешен менаџер признат од вашиот тим!

Продолжете со читање на статијата на оригиналниот сајт→