До крајот на овој курс, ќе можете да:

 • Разберете што е неопходно за основно компјутерско образование, на ниво:
  • Кодирање на информации, структури и бази на податоци.
  • Императивни програмски јазици и имаат визија пошироко.
  • Теоретски и оперативни алгоритми.
  • Машински архитектури, оперативни системи, мрежи и сродни теми
 • Да има, преку овие содржини, теоретско познавање на компјутерски науки надвор од едноставното учење на програмирање.
 • Да се ​​откријат проблемите и главните теми на оваа формална наука рамноправна со технолошката насловна страница.

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →