Еден од синдикатите во мојата компанија ме замолува да поставам просторија посветена на доењето. Кои се моите обврски во врска со ова прашање? Дали синдикатот може да ме принуди на ваква инсталација?

Доење: одредбите од Законот за работни односи

Забележете дека, за една година од денот на раѓањето, вашата вработена која го дои своето дете има еден час дневно за таа цел во текот на работното време (законик за работни односи, чл. L. 1225-30). Таа дури има можност да го дои своето дете во установата. Времето со кое располага вработената да го дои своето дете е поделено на два периода од по триесет минути, едниот за време на утринската работа, другиот за попладневните часови.

Периодот во кој се прекинува работата за доење се определува со договор меѓу работникот и работодавачот. Во случај на неуспех, овој период се става на средина на секој полудневен работен ден.

Дополнително, имајте на ум дека секој работодавач кој вработува повеќе од 100 вработени може да добие наредба да го инсталира во неговиот објект или во близина на простории наменети за доење (законик за работни односи, чл. L. 1225-32) ...

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Репродуктивно истражување: методолошки принципи за транспарентна наука