Во различни плејлисти тој презентира на YouTube. Секогаш според истиот модел. Кратко воведно видео за комплетна обука ви е понудено. Следат неколку долги пасуси корисни сами по себе. Но, ако одлучите да одите понатаму. Запомнете дека Алформ е центар за учење на далечина што ви овозможува финансирање преку CPF. Тоа е да се каже дека можете да имате пристап до целиот нивни каталог бесплатно една година меѓу другите.

За време на оваа обука за Microsoft Excel 2019, ќе научите како да креирате табели и да внесувате податоци во нив, да ги форматирате ќелиите според нивните типови и содржина. Ќе ја користите напредната таблата со исечоци на Office 2019 и ќе креирате сопствени списоци. Исто така, ќе ја користите функцијата Flash Fill на Excel, ќе вметнете икони SVG и 3D објекти во вашите табели на Excel 2019. макроа за да ја олесните сложената или повторлива обработка. Исто така, ќе креирате стожерни табели и стожерни графикони, ќе вршите консолидации и ќе го користите решавачот, ќе увезувате надворешни податоци од базата на податоци, ќе ги направите вашите работни книги достапни за лицата со оштетен вид и други.


READ  Медицински посети во 2021 година: кои се вашите обврски?