Маркетинг преку е-пошта, билтен, како да бидете ефективни и релевантни? Зголемување на обемот на вашата е-пошта, стапката на отворање, стапката на кликнување и стапката на конверзија е можно кога правите маркетинг преку е-пошта. Со примена на вистинските методи, повеќе не можете да паѓате во спам, да користите привлечни, релевантни и ефективни наслови за да го зголемите вашиот промет...

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →