Следете ги Ајсе, Питер, Марија, Рајан, Тања, Харун и Јута кои ќе ве придружуваат на искуство за откривање на францускиот јазик и култура! Во овој курс има 18 секвенци. За секоја низа, избројте 4 часа самостојно учење околу различна тема: секојдневниот живот, француската култура, граѓанскиот живот или административните процедури.

Со овој курс ќе вежбаш :
• L'слушај преку видеа и аудио документи;
• на предавање со написи и административни документи и секојдневниот живот;
• L' пишување текст со разновидни и смешни теми;
• на граматик и лексикон благодарение на видеата за разбирање и интерактивните активности за обука.
Можете слободно да се движите низ курсот и да изберете прво да работите на секвенците и активностите што најмногу ве интересираат.
Учете лесно и ефикасно на вашиот мобилен телефон, таблет или компјутер.