„Жртвата“ е основачка вредност на западната култура. Во исто време, жртвата е дел од нашиот секојдневен живот преку медиумите и нашите дискусии кога трагичните вести ги предизвикуваат и вознемируваат нашите извесности. Сепак, нејзиниот научен пристап е релативно неодамнешен. Овој онлајн курс ги поканува учесниците да го стават концептот на „жртва“ во перспектива преку различни теоретски и научни прилози. Овој курс предлага, пред сè, да се анализираат според социо-историски пристап контурите на концептот на жртвата кои ја дефинираат перцепцијата што ја имаме за неа денес. Второ, овој курс се занимава со различните форми на виктимизација од криминолошка и психо-медицинско-правна перспектива, прашањето на психолошката траума и институционалните и терапевтски средства да им се дојде на помош на жртвите.

Тој нуди детална анализа на концептите и клучните поими на виктимологијата. Тоа е исто така повод да се разберат механизмите за помош на жртвите кои се воспоставени во земјите од француско говорно подрачје (белгиски, француски, швајцарски и канадски).