Задолжителна маска и поттик за работа на далечина за вработените кои можат: еве што да запаметат од новата верзија на националниот протокол за здравје и безбедност на вработените во компанијата во услови на епидемијата на Ковид-19, чиешто објавување е закажано за понеделник 31 август на крајот од денот.

Маската е задолжителна, освен ако ...

Во теорија, маската ќе биде задолжителна, од 1 септември, во затворени и заеднички професионални простори. Но, во пракса, ќе бидат можни адаптации во зависност од циркулацијата на вирусот во одделите.

Во одделенијата во зелената зона, со слаба циркулација на вирусот, ќе може да се отстапи од обврската за носење маска доколку има доволно вентилација или вентилација, инсталирани заштитни екрани помеѓу работните станици, обезбедување визири и доколку компанијата има спроведено политика за превенција со особено назначувањето на референт за Ковид и процедура за брзо управување со случаи на симптоматични лица.

Во портокалова зона, со умерена циркулација на вирусот, се додаваат два дополнителни услови за дерогирање

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Плаќањето прекувремена работа со премија е лоша идеја