Во присуство на Бруно Ле Маир, Министер за економија, финансии и закрепнување, Елизабет Борн, Министер за труд, вработување и интеграција, Емануел Варгон, Министер делегат на министерот за еколошка транзиција, задолжен за домување иАлен Грисет, Министер делегат на министерот за економија, финансии и закрепнување, задолжен за мали и средни претпријатија, професионалните федерации во секторот за градежништво и јавни работи презедоа силни обврски за вработување и стручно оспособување за Успехот на Франција заживува.

1. France Relance обезбедува директна поддршка на градежниот сектор

Скоро 10 милијарди евра финансирани од државата ќе ја поддржат активноста на градежниот сектор. Значителен дел од планот за обновување, 6,7 милијарди евра, е наменет за енергетско реновирање на јавни и приватни згради за значително намалување на емисиите на СО2, зградата е извор на една четвртина од емисиите.
На ова ќе се додаде јавно или приватно кофинансирање и други мерки на France Relance кои го поддржуваат секторот за јавни работи, како што е инвестицискиот план „Сегур де ла Санте“, забрзувањето на одредени инфраструктурни проекти или помошта. до повторното започнување на одржливата градба која ...