Со „Заедничка ситуациска слика“ – француско-германски извештај за заедничката сајбер закана од двете страни на Рајна – ANSSI и BSI даваат преглед на растечката закана од откупни софтвери и ја зголемуваат свеста за ризиците и предизвиците што тие ги претставуваат. за компании и институции.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Agile at Work: Планирање со Agile User Stories