Бесплатна обука за Linkedin Learning до 2025 година

Со пакетот Microsoft 365, можете да ја преземете контролата врз вашиот распоред и да ја зголемите вашата продуктивност. Во овој курс, тренерот ќе ви покаже како да работите со некои од клучните карактеристики на Microsoft 365. Ќе научите како да користите Word и Excel за работа со документи и податоци, OneNote за управување со дигитални белешки, Outlook за управување со е-пошта и PowerPoint да креирате динамични презентации и да споделувате информации со засегнатите страни.

Продолжете со читање на статијата на оригиналниот сајт→