Телеработа: кои се моменталните препораки?

Телевизијата мора да биде правило за сите активности што го дозволуваат тоа. Мора да биде 100% за вработените кои можат да ги извршуваат сите свои задачи од далечина. Сепак, од 6 јануари 2021 година, вработен може да побара да се врати лично еден ден неделно максимум, со ваша согласност (видете ја нашата статија „Национален протокол: релаксација на препораката за телекомуникациска работа до 100%“).

Иако неодамна беа зајакнати здравствените мерки, особено во врска со социјалното дистанцирање и маските, а премиерот на 29 јануари најави ефикасна употреба на засилена теле-работа, во здравствениот протокол на оваа тема не беше направена промена.

Во упатството што го издаде на трудовите инспекторати, Генералниот директорат за труд многу јасно потврдува деказадачите се теле-работи, тие мора да бидат теле-работени. Прибегнувањето кон телеработа може да биде тотално ако природата на задачите го дозволува тоа или делумно доколку само одредени задачи можат да се извршат од далечина.

Услов е можноста да се враќате лично еден ден во неделата со цел да се спречи ризикот од изолација ...