Изградбата на библиографија е важен чекор во изградбата на истражувачката работа. Без разлика дали во академски или професионален контекст, добрата библиографија ја покажува сериозноста на истражувачката работа. Досиејата, дисертациите, истражувачките статии или други докторати бараат изградба на солидна библиографија за да се обезбеди веродостојноста на дадените информации.

Оваа обука нуди во три четвртини од еден час да ви ги даде сите алатки за да изберете книги, статии и да изградите сигурна библиографија за вашата истражувачка работа. Придружени со практична примена, основите на истражувањето повеќе нема да ви кријат никакви тајни...

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →