Опис

Некои елементи да бидеме подобри во „француската“ дисциплина. Без разлика дали сте во средно училиште, средно училиште или се враќате на образование за возрасни, ќе најдете неколку работи што можат да ви помогнат. Ако некој елемент од курсот не ве интересира, едноставно не слушајте го. Навистина, секоја сесија е независна една од друга.

- Напишете на поддржан јазик

- Напишете официјално писмо

- Не повторувајте „има“ во реченица

– Структурирајте имагинативно пишување

- Напишете одговори на прашања во врска со текст