Овој курс е дизајниран да ви овозможи подобро да бидете разбрани и подобро слушани кога се изразувате на француски, без оглед на вашиот акцент. Акцентите се навистина поволни, освен кога се спротивставуваат на правила кои ретко се објаснуваат, но кои мора да ги совладате.

На крајот од овој курс, ќе го разберете и примените многу специфичниот ритам, интонацијата и слогословието на говорен француски јазик. Knowе знаете како да се изразите на најдобар начин за уво што зборува француски.

Мелодијата и ритамот се сложени аспекти на јазикот. Овој курс е сепак дизајниран така што ќе биде брзо применлив во секојдневната и професионалната комуникација ...

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →