Опис

Сакате да влезете во печатење на барање, но не сте дизајнер или графички дизајнер. Како да знаете дали дизајните што ги правите ќе функционираат? Како знаеш дали ќе заработиш со овие?

Ова е целта на оваа обука: да бидете сигурни дека вашите дизајни ќе бидат профитабилни!