La исклучителен бонус за куповна моќ, кажа Премија „Макрон“, најавено во декември 2018 година за смирување на гневот на жолтите елеци, е обновено за 2020 година.

Нејзините услови за плаќање се релаксирани поради здравствената, економската и социјалната криза. Еве што треба да знаете.

Дали имате право на бонус?

Да, сè додека сте поврзани со компанија или јавно претпријатие од индустриска и комерцијална природа (ЕПИК) или од административна природа (ЕПА) со договор за вработување на датумот на нејзиното плаќање, можете да го добиете, и ова, без разлика дали сте на ЦДИ, ЦДД, со полно работно време или со скратено работно време, привремен, носител на договор за стажирање или договор за професионализација, итн.

Сепак, работодавачот може да го резервира бонусот за вработените чиишто надоместок е под одреден плафон.

Дали вашиот работодавец треба да ви го исплати?

Не, нејзината исплата е доброволна. Одлуката за плаќање може да биде договор за компанија или еднострана одлука на работодавачот.

За разлика од