Грип, бронхитис, лош пад ... болест, дури и лесна, несреќен случај, епидемија обично ве принудува да прекинете ја работата. Да ви даде време да лекувате, вашиот лекар ќе ви препише а запирање на работата, што резултира во губење на плата за време на периодот на отсуство… И плаќање, под услови, на приход за замена.

Кои услови мора да бидат исполнети за да имаат корист од дневни додатоци?

Да бидеш компензирани, ако ви е боледување помалку од 6 месеци, потребно е :

да работел барем за 150 heures за време на 3 месец претходи назапирање на работата ; или придонеле 10 302,25 € (1 пати поголем од износот на минималната плата за час) во текот на шесте месеци пред престанокот.

Вие исто така мора информирајте го вашиот работодавец веднаш, испратете му го третиот дел од боледувањето и испратете ги првите два дела до вашиот фонд за здравствено осигурување во рок од 48 часа. Вашата плата е делумно загарантирана со закон, или во целост доколку тоа го предвидува колективниот договор или планот за пензија на вашата компанија.

Пресметка на количината на