Што е секуларизам... а што не?

Принципот на одвојување на црквите од државата, односно на нивната реципрочна независност, е воспоставен со законот од 9 декември 1905 година. Според тоа, Франција е неделива, секуларна, демократска и социјална Република (член XNUMX од Уставот на Петтата република)

Прашањето за секуларизмот и пошироко за религиозното прашање е од крајот на 1980-тите (носење шамии од тинејџерки на колеџ во Креил), редовно контроверзна тема во француското општество, како и идеја која е премногу често. погрешно.разбран или погрешно протолкуван.

Се поставуваат многу прашања, особено за јавните службеници и за граѓаните воопшто, за тоа што е дозволено или не, за концептите на основните слободи, знаци или облека со религиозна конотација, почитување на јавниот ред, неутралност на различните простори.

Со апсолутна почит кон слободата на совеста, секуларизмот е гарант на францускиот стил на „заедничкиот живот“, концепт признат од Европскиот суд за човекови права.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  „Професионалната преквалификација е акт на посветеност. "