Колективни договори: договор за компанија со кој се намалува отпремнината во случај на неспособност

Вработен, комерцијален агент во авиокомпанија, бил отпуштен поради неспособност и неможност за прекласификација.

Таа ги заплени прудхомовите за да добие потсетник за отпремнина.

Во овој случај, договор за компанија воспостави отштета за раскинување, чиј износ се разликуваше според причината за отказот:

  • ако работникот бил отпуштен поради причина што не била дисциплинска или неповрзана со неспособност, договорот предвидувал максималниот износ на отпремнината да биде до 24 месечна плата;
  • од друга страна, ако работникот бил отпуштен или поради недолично однесување или поради неспособност, договорот за компанијата се однесувал на колективниот договор за персонал на земја во компаниите за воздухопловство (чл. 20), со кој се ограничува отпремнината од 18 месеци плата.

За вработениот, кој бил исклучен од 24-месечниот плафон предвиден со…