АФЕСТ + бонус Вашата компанија се занимава со обука во модалитетот AFEST (Work Situation Training Action), Elle придобивки од: Финансирање на надоместокот на вработениот чирак, ФЕСТЕУР Отворен пристап до индивидуални активности за обука во рамките на план за развој на вештини (во рамките на расположливите средства)   Конкретно, OCAPIAT и ја надоместува на вашата компанија за платата на учењето на вашиот вработен во двојна граница од 12 € / час бруто натоварено и 1000 € по вработен и годишно. За да дознаете повеќе: За ова финансирање, консултирајте се со картичка за презентација или контактирајте го вашиот советник OCAPIAT. За АФЕСТ и каде можете да имате корист од поддршката за дизајнот на АФЕСТ во вашата компанија, одете на написот за време на АФЕСТ.

Не може да се поднесат барања за активности финансирани во рамките на шемата за компетенции на BOOST.

Бонус АФЕСТ не претставува надополнување на другите механизми на специфичната понуда за инвестиции.