За 4 недели, дојдете и обучете се за предизвиците на управувањето со ризикот во складирањето на житарките. Ќе ја разберете важноста од воспоставување пристап за превенција од ризик и ќе можете да ги идентификувате главните ризици настанати во оваа специфична средина.

Дизајниран од различни играчи во секторот: претставници на синдикатите, претставници на земјоделското социјално осигурување, вработени во компаниите, наставници, експерти и обучувачи во областа на управувањето со ризици, овој MOOC ќе ви овозможи да го збогатите вашето знаење за теми за здравје и безбедност при работа.