Опис

Во ова упатство, јас го снимам мојот екран и ви покажувам како да го пополните формуларот за да го креирате вашето микропретпријатие чекор по чекор. 

Заедно ќе видиме како да го изберете вашето поле на активност, како функционира ACCRE, грешките што треба да се избегнуваат, како да го изберете вашето даночно осигурување и социјално осигурување и неколку совети за почеток. Можете да ми ги поставите сите ваши прашања во коментарите.