Дали некогаш сте се почувствувале како да сте повулгарни, груби или напротив повеќе сочувствителни и отворени кога зборувате на друг јазик? Нормално е ! Навистина, многу студии имаат тенденција да потврдат дека учењето нов јазик може да го промени однесувањето кон другите… или кон себе! До кој степен учењето јазик може да стане предност за личен развој? Ова е она што ќе ви го објасниме!

Неколку студии покажаа дека учењето јазик води до модификација на личноста

Истражувачите сега се едногласни: учењето јазик води до промена на личноста на учениците. Првите студии на оваа тема беа спроведени во 60 -тите од психолингвистот Сузан Ервин-Трип, пионер во студиите за психологија и развој на јазикот кај двојазичните. Сузан Ервин-Трип ги спроведе првите експериментални студии со двојазични возрасни. Таа сакаше подетално да ја истражи хипотезата дека содржината на двојазичните говори се менува во зависност од јазикот.

Во 1968 година, Сузан Ервин-Трип избра како предмет на студирање жени од јапонска националност кои живеат во Сан Франциско и се во брак со АмериканциНа Изолирани од јапонската заедница која тогаш живееше во Америка, овие жени имаа многу малку