Како студенти по медицина, наидовме на медитација за внимателност како начин на резонирање, момент со себе, здив, начин да се грижиме за себе, подобро да се грижиме за другите. Допрени од животот, смртта, човечкото, непостојаноста, сомнежот, стравот, неуспехот...Денес жените, докторите, тоа им го пренесовме на студентите преку наставата.

Бидејќи медицината се менува, денешните студенти ќе бидат утре лекари. Бидејќи негувањето на чувството за грижа за себе, за другите и за светот е од суштинско значење, факултетот се прашува самиот себе.

Во овој MOOC, ќе го откриете овој пат од грижа до медитација или од медитација до грижа, врз основа на искуството на студентите по медицина.

Така, ќе истражуваме епизода по епизода

  • Како да се грижите за себе да се грижите за другите во време кога менталното здравје на негувателите е на удар и болничкиот систем е потресен?
  • Како да се премине од култура на преврзување во култура на грижа која се грижи за живите ресурси?
  • Како да се негува чувството за грижа, особено во медицината, индивидуално и колективно?

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →