2021 медицински посети: што е одложено или не

Одложувањето се однесува на два вида прегледи;
првичната информативна и превентивна посета (ВИП) (освен за одредени популации во ризик: малолетници, бремени жени, ноќни работници итн.) и нејзино обновување;
обновување на тестот за способност и средна посета за работниците кои имаат корист од засилен мониторинг, освен за работниците изложени на јонизирачко зрачење класифицирани во категоријата А.

Сите овие испити чиј рок треба да пристигне до 16 април 2021 година (или кои веќе се одложени за прв пат и не можеа да се организираат пред 4 декември 2020 година) може да се одложат за најмногу една година по истекот на рокот.

Сепак, нивното одложување не е систематско, тоа е лекар за труд Кој одлучува. Тој може да избере да ги одржува во однос на информациите што му се достапни во врска со здравствената состојба на работникот, како и ризиците поврзани со неговата работна станица или неговите работни услови.

Медицински посети во 2021 година: што значи одложувањето за вас

Не зависи од вас да го организирате одложувањето, туку од медицината на трудот. Значи, лекарскиот труд е тој што мора:

од една страна, ве информираме за одложувањето, како и