Тековните меѓународни тензии, особено меѓу Русија и Украина, понекогаш може да бидат придружени со ефекти во сајбер просторот што мора да се предвидат. Иако сè уште не е откриена сајбер-закана насочена кон француските организации во врска со неодамнешните настани, ANSSI сепак внимателно ја следи ситуацијата. Во овој контекст, имплементацијата на мерките за сајбер безбедност и зајакнувањето на нивото на внимателност се од суштинско значење за да се гарантира заштитата на вистинското ниво на организации.

Затоа ANSSI ги охрабрува компаниите и администрациите да:

обезбеди правилно спроведување на основните ИТ хигиенски мерки презентирани во Водич за компјутерска хигиена ; да ги земе предвид сите најдобри практики во врска со нив препорачани од ANSSI, достапни на неговата веб-страница ; внимателно следете ги предупредувањата и безбедносните известувања издадени од Владиниот центар за следење, предупредување и одговор на компјутерски напади (CERT-FR), достапен на неговата веб-страница.